Klasy
Klasy w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa

kl. 0a – 25 uczniów – wychowawca mgr Barbara Ryś

kl. 0b – 25 uczniów – wychowawca mgr Sylwia Tąta

kl. 0c – 23 uczniów – wychowawca mgr Klaudia Matyasik-Bieda

kl. Ia - 19 uczniów - wychowawca mgr Kazimiera Matyasik

kl. Ib - 20 uczniów - wychowawca mgr Ewa Tomaszek

kl. IIa – 17 uczniów – wychowawca mgr Halina Jurowicz

kl. IIb – 18 uczniów – wychowawca mgr Małgorzata Król

kl. IIIa – 16 uczniów – wychowawca mgr Barbara Lisek

kl. IIIb – 18 uczniów – wychowawca mgr Maria Salamon

kl. IVa – 15 uczniów – wychowawca mgr Magdalena Kindlik

kl. IVb – 18 uczniów – wychowawca mgr Małgorzata Warzecha

kl. Va – 26 uczniów – wychowawca mgr Grażyna Kunicka

kl. Vb – 24 uczniów – wychowawca mgr Edyta Odziomek

kl. VI – 23 uczniów – wychowawca mgr Kazimiera Biernat

kl. VII – 29 uczniów – wychowawca mgr Ewa Zelek

kl. VIIIa – 22 uczniów – wychowawca mgr Katarzyna Strug

kl. VIIIb – 20 uczniów – wychowawca mgr Alina Cieżak