Szkoła Promująca Zdrowie
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Projekt zakończony
Szkoła promująca zdrowie

„Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami” /Katherine Mansfield/

       „Współczesna szkoła ma do spełnienia ważną rolę w zakresie edukacji zdrowotnej, gdyż to właśnie ona powinna wskazywać prawidłowe wzorce postępowania, uczyć zdrowego stylu życia i wpajać uczniom potrzebę dbania o zdrowie swoje i innych. Tak więc zadaniem szkoły jest stworzenie takich warunków, w których dzieci nie tylko poznają właściwe sposoby postępowania, ale przejmują je jako normalne i podejmują konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia.” W naszej szkole od dawna staramy się promować zdrowie, prowadząc edukację prozdrowotną obejmującą różne obszary życia człowieka. Dbamy nie tylko o dobre samopoczucie uczniów, ale również o przyjazne relacje pomiędzy pracownikami. Naszym głównym celem jest stwarzanie w szkole atmosfery bezpieczeństwa, szacunku oraz akceptacji. Dążymy do tego, aby młodzież ucząca się w naszej placówce podejmowała działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, ucząc się jak zdrowiej i lepiej żyć.

 

      Zależy nam na tym, aby działania w zakresie edukacji prozdrowotnej zintensyfikować, nadać im charakter ciągły. Dlatego uznaliśmy, że cele przez nas założone są zgodne z  koncepcją szkoły promującej zdrowie. Głównym zadaniem zespołu do spraw promocji zdrowia było określenie problemów priorytetowych na podstawie diagnozy potrzeb i zasobów społeczności szkolnej oraz opracowanie planu działań zmierzających do ich rozwiązania.  Obszarami, nad  którymi postanowiliśmy podjąć pracę, były: I. Zdrowe odżywianie,  II. Aktywność fizyczna,  III. Budowanie klimatu społecznego w szkole (poczucia bezpieczeństwa oraz wzajemnej akceptacji)

       Z powyższych celów ogólnych opracowaliśmy poniższe cele szczegółowe: - Poprawa sposobu odżywiania; - Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska; - Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia;  - Zwiększenie aktywności fizycznej poprzez sport i rekreację; - Poprawa skuteczności reagowania w przypadku pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia; - Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań życia codziennego; - Zwiększenie bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu drogowym; - Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw świątecznych i dni wolnych od nauki; - Stwarzanie  dobrego samopoczucia uczniów i pracowników;

Rok III - 2016/2017

Kółko prozdrowotne

"Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy" /Pliniusz Starszy/

Od września 2016r. w naszej szkole ruszyły zapisy na „KÓŁKO PROZDROWOTNE” organizowane dla dzieci klas zerowych. Głównym celem naszych działań jest: „Zachęcenie uczniów do dbania o zdrowie swoje jak i innych, poprzez poszerzanie świadomości prozdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zdrowego i racjonalnego odżywiania się.” Celami szczegółowymi natomiast są: - poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowego żywienia - wdrażanie uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego - przestrzeganie przyjętych zasad i wzorów postępowania w grupie i społeczeństwie - dbałość o właściwe odżywianie - zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności pomocnych w codziennym życiu, kształtowanie zaradności życiowej - kształcenie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, czyli dbałość o swoje zdrowie  - uwrażliwienie na czystość i zachowanie higieny w trakcie pracy, a także na dokładne wysprzątanie stanowiska po jej zakończeniu - rozwijanie zainteresowania zajęciami kulinarnymi - rozwijanie fantazji kulinarnych - wyrabianie umiejętności posługiwania się narzędziami kuchennymi - poszerzanie wiedzy o różnorodnych możliwościach wykorzystania produktów - podejmowanie zadań zespołowych i indywidualnych - nauka dekorowania potraw - wyrabianie umiejętności estetycznego podawania posiłków - wyrabianie umiejętności przygotowywania posiłków na różne okazje.  

Szaszłyki 
Sałatka warzywna
Śniadanie daje moc
Konkurs literacki - Zdrowe odżywianie i żywności szanowanie
Wyniki konkursu literackiego
Szkolny Dzień Dziecka jako Szkolny Dzień Zdrowia
Młodzież w ruchu w projekcie gimnazjalnymV turniej siatkówki

Sprawozdanie końcowe z działań podjętych w roku 2016/2017

Galeria zdjęć:
Rok II - 2015/2016

   Zorganizowanie turnieju tańca
•    Zorganizowanie IV szkolnego TURNIEJU SIATKÓWKI
•    Zorganizowanie turnieju Superfarmera
•    Zorganizowanie tygodnia ekologicznego
•    Zorganizowanie „Dnia Zdrowia” podczas obchodów Dnia Dziecka
•    Zorganizowanie „Wędkarskiego Dnia Dziecka”
•    Zorganizowanie w szkole „Nocy detektywów”
•    Zorganizowanie spotkania z olimpijczykiem Pawłem Zygmuntem – szybkim łyżwiarzem
•    Zorganizowanie akcji „Jestem zdrowy, bo jem zdrowo”
•    Spotkanie z panią dietetyk Wiesławą Bubulą
•    Zorganizowanie „Rodzinnej Zumby”
•    Zorganizowanie spotkania pt. „Empatyczny rodzic – empatyczne dziecko” z panią mgr Haliną Czerwińską pedagogiem, psychoedukatorem oraz mediatorem
•    Zorganizowanie spotkania z ratownikiem medycznym pt. „Szanuj Zdrowie – Ratuj Życie”
•    Zorganizowanie przedświątecznego dnia świątecznych wypieków
•    Udział w „Światowym Dniu Życzliwości”
•    Obchody Światowego Dnia Zdrowia
•    Wyjazd na Zieloną Szkołę
•    Udział w IX Powiatowej Spartakiadzie -  uczniowie rywalizowali w aż 15 konkurencjach zręcznościowych, piłkarskich oraz biegach
•    Udział w akcji charytatywnej „Kilometry Dobra”
•    Realizacja projektu „Lekkoatletyka dla każdego”
•   Realizacja programów profilaktyki zintegrowanej :Archipelag Skarbów, Mediacje  Rówieśnicze, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five  (wyróżnienie naszej szkoły na konferencji w Nowym Sączu)
•    Mordarka najlepsza w Gminie w kategorii tanecznej: 
II miejsce w kategorii klas 0 – III, 
I miejsce w kategorii klas IV – VI,
I miejsce w kategorii klas I- III gimnazjum
Inne osiągnięcia:  
•    I miejsce w powiecie i III w rejonie dla szczypiornistek 
•    I miejsce w Turnieju Mini Piłki Nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej
•    Najlepsza klasa III w województwie małopolskim – tytuł przyznany podczas podsumowania konkursu „Bezpieczna droga do szkoły – do klasy przez pasy”
•    III miejsce w XVI edycji turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”

Rok I - 2014/2015

  Realizacja programu w okresie przygotowawczym to prowadzenie  w szkole szeregu działań, a mianowicie:  1. Nawiązanie współpracy z koordynatorem wojewódzkim m.in. poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej naszej szkoły do programu.  2.  Powołanie szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie oraz zespołu do spraw promocji zdrowia, z którym współpracuje cała społeczność szkolna. 3. Stworzenie planu pracy i ustalenie terminów spotkań zespołu. 4. Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą programu Szkoły Promującej Zdrowie

Działania naszej szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w okresie przygotowawczym w poszczególnych miesiącach przedstawiają się następująco: 

wrzesień

pażdziernik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień