Szkoła Promująca Zdrowie
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Projekt zakończony
Szkoła promująca zdrowie

„Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami” /Katherine Mansfield/

       „Współczesna szkoła ma do spełnienia ważną rolę w zakresie edukacji zdrowotnej, gdyż to właśnie ona powinna wskazywać prawidłowe wzorce postępowania, uczyć zdrowego stylu życia i wpajać uczniom potrzebę dbania o zdrowie swoje i innych. Tak więc zadaniem szkoły jest stworzenie takich warunków, w których dzieci nie tylko poznają właściwe sposoby postępowania, ale przejmują je jako normalne i podejmują konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia.” W naszej szkole od dawna staramy się promować zdrowie, prowadząc edukację prozdrowotną obejmującą różne obszary życia człowieka. Dbamy nie tylko o dobre samopoczucie uczniów, ale również o przyjazne relacje pomiędzy pracownikami. Naszym głównym celem jest stwarzanie w szkole atmosfery bezpieczeństwa, szacunku oraz akceptacji. Dążymy do tego, aby młodzież ucząca się w naszej placówce podejmowała działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, ucząc się jak zdrowiej i lepiej żyć.

 

      Zależy nam na tym, aby działania w zakresie edukacji prozdrowotnej zintensyfikować, nadać im charakter ciągły. Dlatego uznaliśmy, że cele przez nas założone są zgodne z  koncepcją szkoły promującej zdrowie. Głównym zadaniem zespołu do spraw promocji zdrowia było określenie problemów priorytetowych na podstawie diagnozy potrzeb i zasobów społeczności szkolnej oraz opracowanie planu działań zmierzających do ich rozwiązania.  Obszarami, nad  którymi postanowiliśmy podjąć pracę, były: I. Zdrowe odżywianie,  II. Aktywność fizyczna,  III. Budowanie klimatu społecznego w szkole (poczucia bezpieczeństwa oraz wzajemnej akceptacji)

       Z powyższych celów ogólnych opracowaliśmy poniższe cele szczegółowe: - Poprawa sposobu odżywiania; - Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska; - Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia;  - Zwiększenie aktywności fizycznej poprzez sport i rekreację; - Poprawa skuteczności reagowania w przypadku pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia; - Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań życia codziennego; - Zwiększenie bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu drogowym; - Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw świątecznych i dni wolnych od nauki; - Stwarzanie  dobrego samopoczucia uczniów i pracowników;

Rok III - 2016/2017

Kółko prozdrowotne

"Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy" /Pliniusz Starszy/

Od września 2016r. w naszej szkole ruszyły zapisy na „KÓŁKO PROZDROWOTNE” organizowane dla dzieci klas zerowych. Głównym celem naszych działań jest: „Zachęcenie uczniów do dbania o zdrowie swoje jak i innych, poprzez poszerzanie świadomości prozdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zdrowego i racjonalnego odżywiania się.” Celami szczegółowymi natomiast są: - poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowego żywienia - wdrażanie uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego - przestrzeganie przyjętych zasad i wzorów postępowania w grupie i społeczeństwie - dbałość o właściwe odżywianie - zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności pomocnych w codziennym życiu, kształtowanie zaradności życiowej - kształcenie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, czyli dbałość o swoje zdrowie  - uwrażliwienie na czystość i zachowanie higieny w trakcie pracy, a także na dokładne wysprzątanie stanowiska po jej zakończeniu - rozwijanie zainteresowania zajęciami kulinarnymi - rozwijanie fantazji kulinarnych - wyrabianie umiejętności posługiwania się narzędziami kuchennymi - poszerzanie wiedzy o różnorodnych możliwościach wykorzystania produktów - podejmowanie zadań zespołowych i indywidualnych - nauka dekorowania potraw - wyrabianie umiejętności estetycznego podawania posiłków - wyrabianie umiejętności przygotowywania posiłków na różne okazje.  

Szaszłyki 
Sałatka warzywna
Śniadanie daje moc
Konkurs literacki - Zdrowe odżywianie i żywności szanowanie
Wyniki konkursu literackiego
Szkolny Dzień Dziecka jako Szkolny Dzień Zdrowia
Młodzież w ruchu w projekcie gimnazjalnymV turniej siatkówki

Sprawozdanie końcowe z działań podjętych w roku 2016/2017

Galeria zdjęć:
Rok II - 2015/2016

   Zorganizowanie turnieju tańca
•    Zorganizowanie IV szkolnego TURNIEJU SIATKÓWKI
•    Zorganizowanie turnieju Superfarmera
•    Zorganizowanie tygodnia ekologicznego
•    Zorganizowanie „Dnia Zdrowia” podczas obchodów Dnia Dziecka
•    Zorganizowanie „Wędkarskiego Dnia Dziecka”
•    Zorganizowanie w szkole „Nocy detektywów”
•    Zorganizowanie spotkania z olimpijczykiem Pawłem Zygmuntem – szybkim łyżwiarzem
•    Zorganizowanie akcji „Jestem zdrowy, bo jem zdrowo”
•    Spotkanie z panią dietetyk Wiesławą Bubulą
•    Zorganizowanie „Rodzinnej Zumby”
•    Zorganizowanie spotkania pt. „Empatyczny rodzic – empatyczne dziecko” z panią mgr Haliną Czerwińską pedagogiem, psychoedukatorem oraz mediatorem
•    Zorganizowanie spotkania z ratownikiem medycznym pt. „Szanuj Zdrowie – Ratuj Życie”
•    Zorganizowanie przedświątecznego dnia świątecznych wypieków
•    Udział w „Światowym Dniu Życzliwości”
•    Obchody Światowego Dnia Zdrowia
•    Wyjazd na Zieloną Szkołę
•    Udział w IX Powiatowej Spartakiadzie -  uczniowie rywalizowali w aż 15 konkurencjach zręcznościowych, piłkarskich oraz biegach
•    Udział w akcji charytatywnej „Kilometry Dobra”
•    Realizacja projektu „Lekkoatletyka dla każdego”
•   Realizacja programów profilaktyki zintegrowanej :Archipelag Skarbów, Mediacje  Rówieśnicze, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five  (wyróżnienie naszej szkoły na konferencji w Nowym Sączu)
•    Mordarka najlepsza w Gminie w kategorii tanecznej: 
II miejsce w kategorii klas 0 – III, 
I miejsce w kategorii klas IV – VI,
I miejsce w kategorii klas I- III gimnazjum
Inne osiągnięcia:  
•    I miejsce w powiecie i III w rejonie dla szczypiornistek 
•    I miejsce w Turnieju Mini Piłki Nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej
•    Najlepsza klasa III w województwie małopolskim – tytuł przyznany podczas podsumowania konkursu „Bezpieczna droga do szkoły – do klasy przez pasy”
•    III miejsce w XVI edycji turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”

Rok I - 2014/2015

  Realizacja programu w okresie przygotowawczym to prowadzenie  w szkole szeregu działań, a mianowicie:  1. Nawiązanie współpracy z koordynatorem wojewódzkim m.in. poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej naszej szkoły do programu.  2.  Powołanie szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie oraz zespołu do spraw promocji zdrowia, z którym współpracuje cała społeczność szkolna. 3. Stworzenie planu pracy i ustalenie terminów spotkań zespołu. 4. Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą programu Szkoły Promującej Zdrowie

Działania naszej szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w okresie przygotowawczym w poszczególnych miesiącach przedstawiają się następująco: 

wrzesień

pażdziernik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne