LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Główne założenia:

• kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody
• pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony
• zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego
• czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody

Zapraszam wszystkich chętnych!

Opiekun:  mgr Wiesława Biedroń