Diagnoza z Nową Erą
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny Diagnoza z Nową Erą   

       Na zajęciach edukacyjnych z historii i wiedzy o społeczeństwie korzystam z Portalu Diagnoza z Nową Erą. Oferuje on bezpłatne i wygodne narzędzia do przeprowadzenia badania diagnostycznego przez nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum uczących z podręczników Wydawnictwa Nowa Era.  Jest to zestaw narzędzi edukacyjnych do cyklicznego i miarodajnego badania postępów edukacyjnych uczniów oraz do oceny poziomu przygotowania ucznia do egzaminów zewnętrznych. Nauczyciel przeprowadza znormalizowane testy, wprowadza wyniki  na portalu i generuje raporty dla uczniów i klas. Pozwalają one na obserwację postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej.
       Informacja opracowana po badaniu przeprowadzonym na początku roku szkolnego określa poziom osiągnięć, z jakim uczniowie rozpoczynają naukę, natomiast informacja o wynikach uzyskanych w kolejnym badaniu, pod koniec roku szkolnego, umożliwi oszacowanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów po rocznej nauce.
Portal ten pozwala także na ocenę postępu  w jednorocznym, dwuletnim i trzyletnim przyroście wiedzy. Zapewne zostanie teraz dostosowany do pięcioletniego cyklu edukacyjnego w Szkole Podstawowej.
       Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności, w celu zaspokajania jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

W ramach portalu Diagnoza z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:
1. Testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.
2. Elektroniczny system generowania wyników.
3. Przejrzyste raporty z ilościowej i jakościowej analizy wyników ucznia.
4. Spersonalizowane opinie i rekomendacje do dalszej pracy.
W ramach Diagnozy z Nową Erą uzyskujemy porównanie osiągnięć uczniów naszej szkoły do osiągnięć rówieśników w całej Polsce. Informacje te na bieżąco przekazywane są uczniom, a także rodzicom i pozwalają ocenić poziom edukacyjny w naszej szkole.

mgr Kazimiera Biernat

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne