Diagnoza z Nową Erą
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny Diagnoza z Nową Erą   

       Na zajęciach edukacyjnych z historii i wiedzy o społeczeństwie korzystam z Portalu Diagnoza z Nową Erą. Oferuje on bezpłatne i wygodne narzędzia do przeprowadzenia badania diagnostycznego przez nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum uczących z podręczników Wydawnictwa Nowa Era.  Jest to zestaw narzędzi edukacyjnych do cyklicznego i miarodajnego badania postępów edukacyjnych uczniów oraz do oceny poziomu przygotowania ucznia do egzaminów zewnętrznych. Nauczyciel przeprowadza znormalizowane testy, wprowadza wyniki  na portalu i generuje raporty dla uczniów i klas. Pozwalają one na obserwację postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej.
       Informacja opracowana po badaniu przeprowadzonym na początku roku szkolnego określa poziom osiągnięć, z jakim uczniowie rozpoczynają naukę, natomiast informacja o wynikach uzyskanych w kolejnym badaniu, pod koniec roku szkolnego, umożliwi oszacowanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów po rocznej nauce.
Portal ten pozwala także na ocenę postępu  w jednorocznym, dwuletnim i trzyletnim przyroście wiedzy. Zapewne zostanie teraz dostosowany do pięcioletniego cyklu edukacyjnego w Szkole Podstawowej.
       Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności, w celu zaspokajania jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

W ramach portalu Diagnoza z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:
1. Testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.
2. Elektroniczny system generowania wyników.
3. Przejrzyste raporty z ilościowej i jakościowej analizy wyników ucznia.
4. Spersonalizowane opinie i rekomendacje do dalszej pracy.
W ramach Diagnozy z Nową Erą uzyskujemy porównanie osiągnięć uczniów naszej szkoły do osiągnięć rówieśników w całej Polsce. Informacje te na bieżąco przekazywane są uczniom, a także rodzicom i pozwalają ocenić poziom edukacyjny w naszej szkole.

mgr Kazimiera Biernat