SKS

Szkolny Klub Sportowy

       Szkolny Klub Sportowy funkcjonuje w Gimnazjum i Szkole Podstawowej, spotykamy się na  zajęciach pozalekcyjnych. Członkami są uczniowie z klas I-III Gimnazjum i IV-VI Szkoły Podstawowej.  Do udziału w zajęciach zachęcamy wszystkich, którzy chcą pogłębić własne zainteresowania z wybranych dyscyplin sportowych i posiadają zamiłowanie do sportu i rywalizacji. Główne zadania naszej działalności to:

  • popularyzacja sportu i rekreacji
  • wdrażanie nawyku czynnego wypoczynku
  • przygotowanie sprawnościowe, techniczne i taktyczne z najpopularniejszych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży
  • uczestnictwo w zawodach szkolnych i międzyszkolnych.

Naszymi ulubionymi dyscyplinami są: piłka nożna (cieszy się największą popularnością), piłka ręczna, piłka siatkowa i piłka koszykowa. 

mgr Janusz Zelek

Galeria zdjęć: