SKS

Szkolny Klub Sportowy

Szkolny Klub Sportowy funkcjonuje w naszej szkole od wielu lat, spotykamy się na zajęciach pozalekcyjnych. Członkami są uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Do udziału w zajęciach zachęcamy wszystkich, którzy chcą pogłębić własne zainteresowania z wybranych dyscyplin sportowych i posiadają zamiłowanie do sportu i rywalizacji. Główne zadania naszej działalności to:

  • popularyzacja sportu i rekreacji
  • wdrażanie nawyku czynnego wypoczynku
  • przygotowanie sprawnościowe, techniczne i taktyczne z najpopularniejszych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży
  • uczestnictwo w zawodach szkolnych i międzyszkolnych.

Naszymi ulubionymi dyscyplinami są: piłka nożna (cieszy się największą popularnością), piłka ręczna, piłka siatkowa i piłka koszykowa.

Na naszych zajęciach realizowaliśmy dwa programy promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży "Szkolny Klub Sportowy" oraz "WF z AWF." Program SKS skupia w szczególności dzieci i młodzież o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmującą aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętą regularnymi formami aktywności sportowej, np. treningami w klubie sportowym. Celem programu WF z AWF jest poprawa i diagnoza stanu kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży. W ramach udziału w w/w programach każdy uczeń, raz na semestr przeszedł testy sprawnościowe, których wyniki wprowadziliśmy do elektronicznej bazy danych.

mgr Janusz Zelek

Galeria zdjęć:
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne