Czyste powietrze
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Czyste powietrze wokół nas - przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej

Od wielu lat nasza szkoła przykłada wielką wagę do realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych. W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną pozyskujemy  materiały na temat zapobiegania nałogowi palenia tytoniu (plakaty, kasety video, ulotki). Korzystamy z poradnictwa metodycznego i wypożyczamy na potrzeby prowadzonych działań edukacyjnych pomoce poglądowe niezbędne w realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej na terenie szkoły. Dużym wspólnym działaniem jest realizacja na terenie szkoły programu "Czyste powietrze wokół nas".       
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.