Doradztwo zawodowe
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO   

W naszej szkole od 2 października 2017 roku realizowany jest projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów obydwu szkół a w szczególności klas drugich, trzecich oraz ósmych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, w ramach którego zapewniony jest dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Zadania w SPInKa realizuje  doradca zawodowy zatrudniony w szkole przez dyrektora szkoły.  

Uczniowie podczas zajęć  zdobywają także informacje z zakresu świata zawodów oraz rynku pracy. Mogą również dowiedzieć się, w jaki sposób zaplanować i zrealizować marzenia o własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu wspólnie z doradcą zawodowym opracowują Indywidualny Plan Działania (IPD), który jako efekt końcowy projektu, stanowi jednocześnie podstawę do ich dalszego rozwoju zawodowego.  

Co to jest SPInKA?

SPInKa to miejsce, w którym można skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego  i zbadać swój potencjał zawodowy, przygotować plan rozwoju własnej kariery zawodowej  i dalszej edukacji, zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami i barierami, które mogą utrudniać realizację planów, otrzymać informacje związane m. in. z ofertą edukacyjną, wymaganiami pracodawców, trendami na rynku pracy. SPInKa jest wyposażona w materiały informacyjne (np. fachowe książki i poradniki, informatory, ulotki, filmy dotyczące np. rozmowy kwalifikacyjnej i szukania pracy), narzędzia do badania predyspozycji zawodowych (karty samooceny, testy, kwestionariusze, programy komputerowe, np. „Test predyspozycji zawodowych”), scenariusze zajęć i materiały do pracy z uczniami.  

Oferta „SPInKI”

  •  warsztaty dla uczniów,
  •  indywidualne konsultacje i rozmowy doradcze dla uczniów, nauczycieli, rodziców
  •  diagnozowanie potencjału zawodowego uczniów,
  •  tworzenie warunków do samodzielnej pracy uczniów w SPiNKa,
  •  przygotowywanie i gromadzenie materiałów i narzędzi doradczych,
  •  udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

mgr Alina CieżakHARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU "Modernizacja kształcenia zawodowego"


 

Galeria zdjęć:
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne