Lepsza Szkoła
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

         Od roku 2011 uczniowie  naszej szkoły uczestniczą w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA.

      Program LEPSZEJ SZKOŁY  pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminu gimnazjalnego. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 155 tysięcy nauczycieli i 12 milionów uczniów.

W ramach projektu poloniści:

• sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,  • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,  • przekazują informacje o wynikach uczniom, którzy mogą porównać swoje wyniki z wynikami  rówieśników z całej Polski  • przekazują informacje rodzicom o wynikach jego dziecka w porównaniu do wyników klas z całęj Polski (na ich prośbę – wydruk z Internetu)

       W ramach projektu  edukacyjnego  LEPSZA SZKOŁA  uczniowie szkoły podstawowej klas IV - VI i uczniowie gimnazjum uczestniczą również  w programie Sesje z plusem . Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Dzięki Sesjom z plusem:

• uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce,  rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego. • dzięki szczegółowym raportom nauczyciele porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z województwa, z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,  • nauczyciel otrzymuje informacje, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności. • rodzice uzyskują informację o wynikach jego dziecka w porównaniu do wyników klas z całęj Polski (na ich prośbę – wydruk z Internetu) 

Szczegółowe informacje na stronie: WWW.gwo.pl

Nauczyciele biorący udział w projekcie: mgr Stanisława Abram, mgr Edyta Odziomek, mgr Ewa Zelek, mgr Anna Grzyb mgr Małgorzata Dunikowska, mgr Małgorzata Warzecha, mgr Katarzyna Strug