Ogłoszenia
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Ogłoszenia dla rodziców - rok szkolny 2021/22

Drodzy Rodzice!


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mordarce informuje, że w dniach od 1 marca 2022r. do 15 marca 2022r. w godzinach od 8.00 do 15.30 w sekretariacie szkoły będą prowadzone zapisy do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.
Prosimy o przyniesienie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka i nr PESEL.

Obowiązek podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej dotyczy dzieci siedmioletnich urodzonych w roku 2015r., a w oddziale przedszkolnym dzieci sześcioletnich urodzonych w 2016r.
Będą również prowadzone zapisy dla dzieci w wieku 3-5 lat, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szk. 2021/2022 składają deklarację kontynuowania w roku szkolnym 2022/2023 w dniach od 14 lutego 2022r. do 25 lutego 2022r.

Wnioski i deklaracje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA RODZICÓW--->DOKUMENTY DO DRUKU.


Drodzy Rodzice

Utworzono dnia 27.12.2020

W związku z przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty i koniecznością prowadzenia kształcenia na odległość Szkoła Podstawowa w Mordarce rozpoczyna korzystanie z bezpłatnej usługi G Suite dla Szkół i Uczelni.
G Suite dla Szkół i Uczelni to zestaw narzędzi umożliwiających efektywną pracę zdalną pomiędzy nauczycielami i uczniami. Dzięki niej, nauczyciele mogą prowadzić np. zajęcia online organizując wideokonferencję ze swoimi podopiecznymi za pośrednictwem narzędzia Google Meet. Z kolei Google Classroom umożliwia nauczycielom tworzenie wirtualnych klas, zdalne przydzielanie zadań uczniom, tworzenie testów, przesyłanie materiałów i komentarzy, ocenianie prac, komunikowanie się z uczniami oraz zarządzanie wszystkimi zajęciami w jednym miejscu.
Wdrożenie G Suite dla Szkół i Uczelni polega na założeniu wszystkim uczniom i nauczycielom indywidualnych kont na poczcie Google mail w domenie spmordarka.pl. Dzięki temu wszystkie podmioty zdalnego nauczania będą korzystać ze służbowej poczty.
Zaletą takiego rozwiązania jest:
• nasza wewnątrzszkolna korespondencja będzie bezpieczna i transparentna;
• zyskamy możliwość przesyłania większej ilości danych i umieszczania ich w bezpieczny sposób na dysku Google, co ułatwi wszystkim pracę i odblokuje skrzynki pocztowe;
• będziemy mogli łatwo się identyfikować podczas spotkań Google Meet;
• unikniemy prób wejścia na nasze spotkania online czy innych prób kontaktu przez osoby niepożądane.
W ramach wdrożenia tego rozwiązania każdy uczeń klas I-VIII otrzyma od swojego wychowawcy dane (adres e-mail i hasło) konta ucznia. Będzie się nim posługiwał przy realizacji zajęć zdalnych. W klasach młodszych kontem mogą się posługiwać rodzice ucznia.
 
Zgoda rodziców jest wymagana w przypadku używania usług dodatkowych przez osoby nieletnie: umowa na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni wymaga od szkół uzyskania zgody rodziców lub opiekunów na korzystanie z usług dodatkowych, które mają być dostępne dla niepełnoletnich uczniów.
Ponieważ z wiadomych przyczyn (epidemia COVID-19) nie możemy uzyskać od Państwa pisemnej zgody na założenie konta i przetwarzanie danych osobowych dziecka prosimy o przekazanie do dnia 24.01.2021 r. informacji o wyrażeniu zgody na założenie i używanie w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni w domenie spmordarka.pl konta i przetwarzania danych osobowych dziecka.
Zgodę proszę wydrukować, podpisać i przesłać drogą elektroniczną na adres wychowawcy klasy (skan lub fotografia). W temacie wiadomości prosimy wpisać: Zgoda G Suite. Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania i podpisania zgody, prosimy o podejście do sekretariatu.
Wiadomości te mogą być weryfikowane przez wychowawców klas lub sekretariat szkoły.

Regulamin G Suite

Zgoda na założenie konta

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy ulotkę przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Krakowie  dotyczącą nowego systemu edukacji:

Nowy System Edukacji

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych:
Klauzula pełna