Ogłoszenia
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Ogłoszenia dla rodziców - rok szkolny 2019/20

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Oddział przedszkolny 

Klasa I

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Lekcje zdalne od 25 marca do 10 kwietnia będą prowadzone według dotychczasowego planu zajęć.

Nauczyciele będą wysyłać lekcje dziennikiem elektronicznym, za pomocą modułu Wiadomości. W klasach I-III na konta Rodziców, a w klasach IV-VIII na konta Uczniów. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych kontaktują się za pomocą utworzonej grupy na Facebooku.

Uczniowie przesyłają informacje zwrotną (rozwiązania zadań, wypracowania, zdjęcia wykonanych prac, pytania i wątpliwości) przez dziennik elektroniczny lub na pocztę elektroniczną nauczyciela. Wysłanie zadania przez ucznia jest możliwe przez dziennik elektroniczny poprzez skorzystanie z modułu „Zadanie domowe” (instrukcja https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-odsylac-zadania-domowe-w-synergii) oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mordarce informuje, że w dniach od 2 marca 2020r. do 16 marca 2020r. w godzinach od 8.00-15.30 w sekretariacie szkoły będą prowadzone zapisy do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
Prosimy o przyniesienie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka i nr PESEL.
Obowiązek podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej dotyczy dzieci siedmioletnich urodzonych w roku 2013r., a w oddziale przedszkolnym dzieci sześcioletnich urodzonych w 2014r. Będą również prowadzone zapisy dla dzieci w wieku 3-5 lat, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej. Uprzejmie prosimy Państwa o dopełnienie obowiązku zapisu dziecka do szkoły i oddziału przedszkolnego. 

Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 składają deklarację kontynuowania w roku szkolnym 2020/2021 w dniach od 20 lutego do 29 lutego 2020r.

Drodzy Rodzice

Dnia 23 stycznia 2020 r. o godzinie 15.30 odbędzie się półroczne zebranie wywiadowcze. Porządek zebrania jest następujący:
I Spotkanie ogólne na hali sportowej
1.Prelekcja na temat uzależnienia dzieci od telefonów, komputera i gier ze specjalistą edukatorem.
2. Przemówienie dyrektora szkoły
a) podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
b) osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, innych konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych.
c) przedstawienie problemów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
II Spotkania z wychowawcami
1. Analiza wyników nauczania i zachowania oraz frekwencji za I półrocze.
2. Analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej oraz procedury przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
3. Sprawy klasowe.

Drodzy Rodzice

Dnia 23 września 2019 r o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Przebieg spotkania:

1. Przemówienie dyrektora szkoły:
a. podsumowanie pracy szkoły za rok 2018/2019
b. priorytety na rok 2019/2020
c. sprawy bieżące
2. Prelekcja z przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej
3. Przedstawienie nowych wytycznych przez higienistkę szkolną dotyczących opieki zdrowotnej uczniów w szkole.
4. Spotkanie z wychowawcami
a. wybór trójki klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców w tajnym głosowaniu,
b. zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania
c. zapoznanie z planem pracy wychowawcy klasowego
d. zapoznanie z tematyką godzin WDŻ 
e. przypomnienie zasad działania dziennika elektronicznego
f. sprawy klasowe.

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy ulotkę przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Krakowie  dotyczącą nowego systemu edukacji:

Nowy System Edukacji

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych:
Klauzula pełna