Projekty - rok szkolny 2013/14
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Projekty - rok szkolny 2013/14
27 Sierpień 2015

1. „Czy dobra komunikacja pomaga nam unikać problemów?”

W tym roku szkolnym uczniowie klasy II gimnazjum podjęli próbę odpowiedzi na pytanie „Czy dobra komunikacja pomaga nam unikać problemów”? Wiedzieli, że umiejętność rozumienia innych ludzi, właściwe prezentowanie własnego zdania, nie poddawanie się wpływom innych, to jedna z ważniejszych umiejętności w życiu. Podzieleni zostali na pięć grup, a praca trwała trzy miesiące. Swoje pomysły na bieżąco konsultowali z koordynatorem i nauczycielami wspomagającymi.
Realizując projekt na początku uczniowie dowiedzieli się co oznacza komunikacja interpersonalna, co ułatwia i utrudnia komunikację. Zapoznali się z pojęciem komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nawiązując do komunikacji niewerbalnej jedna z grup projektowych przygotowała krótki film pt. „Jak poznać drugiego człowieka bez użycia słów”. Reżyserem i scenarzystą była Julia Niemiec. Kolejnym zadaniem uczniów było przygotowanie typów zachowań uczestników procesu komunikacji. Uczniowie opracowali pojęcia uległości, agresji i asertywności i przygotowali krótkie scenki przedstawiające określone zachowania. Gimnazjaliści sprawdzili również jak radzą sobie z asertywnością ich koledzy ze szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadzając test „Czy jestem asertywny?”.
W czasie realizacji projektu uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej. Poznali najważniejsze elementy dobrej komunikacji i bariery komunikacyjne. Nabyli umiejętność rozumienia osoby, z którą prowadzą rozmowę, nauczyli się aktywnie słuchać, a także rozpoznawać i nazywać emocje podczas komunikowania się. Rozwinęli umiejętność zbierania i porządkowanie informacji oraz wykorzystywania technik informatycznych do zaprezentowania tych informacji w sposób czytelny
i estetyczny. Realizując projekt sami mogli się przekonać o tym, że dobra komunikacja pomaga unikać problemów. Dzięki dobrej komunikacji wykonali zadanie i przygotowali prezentację projektu, a następnie przedstawili ją na forum szkoły 17 czerwca.
Koordynatorem projektu była mgr Małgorzata Warzecha, a nauczycielami wspomagającymi mgr Małgorzata Dunikowska i mgr Alina Górszczyk.

mgr Małgorzata Warzecha

Czy dobra komunikacja pomaga nam unikać problemów? - prezentacja

2. Akademia Czystych Rąk Carex

W marcu 2014 r. uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w projekcie promującym właściwą higienę rąk oraz informującym, jak duży wpływ ma ona na nasze życie i zdrowie.

Szóstoklasiści uczestniczyli w cyklu lekcji, podczas których poznali choroby i sposoby zapobiegania chorobom przenoszonym drogą kropelkową, uczyli się dokładnie myć ręce, utrwalali wiedzę na temat stylu życia charakterystycznego dla zdrowego człowieka. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem, ponieważ Akademia przygotowała dla uczniów ciekawe karty pracy, puzzle, naklejki oraz pomoce multimedialne.
Ponadto przez tydzień dzieci z całej szkoły miały możliwość skorzystania z bezpłatnych mydełek Carex umieszczonych w toaletach oraz mogły przećwiczyć według przyklejonych w łazienkach schematów dokładne mycie rąk. Dzieciom szczególnie spodobało się mydełko o pięknym truskawkowym zapachu, które pozostawiało uczucie czystości na rękach. Również gazetka na korytarzu z plakatami uświadamiającymi, jak ważna jest higiena rąk, była ważną częścią projektu służącą całej społeczności szkolnej.
Na zakończenie dzieci z klasy szóstej wykonały klasową pracę plastyczną „Gdzie były, co robiły twoje ręce?”, która podsumowała zdobytą wiedzę na temat tego, w jakich sytuacjach należy myć ręce. Dodatkowo uczennica Kasia Raczek napisała wierszyk zachęcający do zdrowego trybu życia i przestrzegania higieny.
IV edycja Akademii Czystych Rąk Carex realizowana była pod patronatem Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Materiały edukacyjne uzyskały pozytywną opinię profesora Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Małgorzaty Żytko, a także pediatry – dr Pawła Grzesiowskiego.

mgr Ewa Zelek

3. Szkoła w ruchu

RUCH JEST ŻYCIEM - Arystoteles

Nasza szkoła zadeklarowała przystąpienie do Ogólnopolskiej Akcji Ministra edukacji Narodowej "Szkoła w Ruchu". Cieszymy się ponieważ od początku istnienia promujemy zdrowy styl życia. Zmierzamy nie tylko do poprawy sprawności fizycznej, ale przede wszystkim do wdrażania dzieci i młodzieży do troski o własne zdrowie psychiczne i społeczne. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest odpowiednia aktywność ruchowa. „Ruch - rekreacja fizyczna, to nie strefa dowolności człowieka, a powinność” - tak twierdził M. Demel (1986)
Regulamin programu znajduje się na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl Określa on kierunki działania na rzecz aktywności fizycznej w obszarach, które znajdują się poniżej. Aby otrzymać tytuł "Szkoły w Ruchu" należało spełnić trzy zadania z wybranych obszarów.

Obszar 1 - wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne

Obszar 2 - wychowanie fizyczne alternatywne formy

Obszar 5 - pozalekcyjne zajęcia sportowe

mgr Magdalena Kindlik

4. Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

W roku szkolnym 2013/2014 ( podobnie jak w latach poprzednich) uczniowie gimnazjum będą uczestniczą w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA oraz w programie: Wielki egzamin a uczniowie klasy IV i V szkoły podstawowej w programie Wielki sprawdzian .

Program LEPSZEJ SZKOŁY pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu w klasie VI. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

W ramach programów poloniści:

• sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
• dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
• przekazują informacje o wynikach uczniom, którzy mogą porównać swoje wyniki z wynikami rówieśników z całej Polski
• przekazują informacje rodzicom o wynikach jego dziecka w porównaniu do wyników klas z całęj Polski (na ich prośbę – wydruk z Internetu)

W ramach projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA uczniowie szkoły podstawowej klas IV - VI i uczniowie gimnazjum uczestniczą również kolejny rok w programie Sesje z plusem .
Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Dzięki Sesjom z plusem:

• uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.
• dzięki szczegółowym raportom nauczyciele porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z województwa, z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
•nauczyciel otrzymuje informacje, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.
•rodzice uzyskują informację o wynikach jego dziecka w porównaniu do wyników klas z całęj Polski (na ich prośbę – wydruk z Internetu)

Szczegółowe informacje na stronie: WWW.gwo.pl

Nauczyciele biorący udział w projekcie:
mgr Stanisława Abram, mgr Edyta Odziomek, mgr Ewa Zelek
mgr Małgorzata Dunikowska, mgr Małgorzata Warzecha

5. ODBLASKOWA SZKOŁA

We wrześniu 2013 r. uczniowie klas I - III Zespołu Szkół w Mordarce – Szkoły Podstawowej przystąpili do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA" organizowanego m.in. przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe oraz zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSACH I INNYCH DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W RAMACH AKCJI „ODBLASKOWA SZKOŁA".

Szkoła prowadzi akcję mającą poprawić bezpieczeństwo dzieci poruszających się po drodze.
Zwracamy się z prośbą do uczniów i rodziców o zachowanie szczególnej uwagi podczas przechodzenia na przejściach dla pieszych, na światłach, skrzyżowaniach, przy słabej widoczności (rano, wieczorem) oraz noszenie w widocznym miejscu elementów odblaskowych.
W ramach akcji "odblaskowa szkoła" planujemy podjąć szereg działań m.in.:

spotkanie z policjantem,
praktyczna umiejętność przechodzenia przez przejście dla pieszych
wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe
pokaz odblaskowej mody
konkurs plastyczny pod hasłem „ Jestem widoczny – jestem bezpieczny na drodze”
spotkanie z ratownikami medycznymi
pogadanki w klasach z wychowawcami
konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
wykonanie gazetek ściennych o bezpieczeństwie
prezentacje multimedialne „Jestem bezpieczny na drodze”
lokalna promocja idei konkursu
współpraca z rodzicami
i wiele innych

6. Projekt Muuvit! Ruszaj się z klasą

W tym roku szkolnym klasa szósta przystąpiła do projektu Muuvit.
Muuvit jest narzędziem do nauczania i promocji zdrowia prowadzonym przez Fundację v4sport, współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej.
Ruszaj się z klasą to projekt integrujący klasę, budujący pozytywną atmosferę, ducha drużyny, rozwijający aktywność fizyczną i intelektualną dzieci, które wirtualnie, dzięki platformie umożliwiającej interaktywne wycieczki po Europie, zwiedzają różne miejsca na świecie, zgodnie z obranym przez siebie celem podróży. Osiągnięcie celu obranego przez klasę – Barcelony - jest możliwe za aktywność ruchową (np. spacery, jazdę na rowerze, grę w piłkę nożną, koszykówkę, taniec), notowaną skrupulatnie w dzienniczkach podróży, a przeliczaną codziennie przez dyżurnego.

Z pomocą Muuvit można:
• pomóc uczniom pozostać sprawnymi i zdrowymi
• wzbogacić nauczanie
• budować ducha drużyny
• uczyć się przez udział w zabawach i grach matematyki, języków obcych, geografii, przyrody
• tworzyć międzynarodowe partnerstwa

mgr Ewa Zelek

Galeria zdjęć:
Wyświetleń: 1105
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne