Ogólne warunki rachunków SKO
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Ogólne warunki rachunków SKO
29 Czerwiec 2016

Informacja dla opiekunów i przedstawicieli ustawowych dziecka korzystającego z rachunku SKO Konto dla Ucznia

Zmiana Ogólnych warunków prowadzenia i obsługi rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności.

Jeśli Państwo nie wyrażają zgody na powyższe zmiany, mogą Państwo przed dniem 1 września 2016r. złożyć na piśmie za pośrednictwem opiekuna SKO albo bezpośrednio w oddziale PKO Banku Polskiego SA:
- sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku SKO w przeddzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat, albo
- dyspozycję rozwiązania umowy rachunku SKO Konto dla ucznia, co spowoduje rozwiązanie tej umowy ze skutkiem natychmiastowym również bez ponoszenia opłat.

Uprzejmie informuję, że niezłożenie na piśmie ww. oświadczeń będzie oznaczało przyjęcie wprowadzonych zmian i ich obowiązywanie od dnia 1 września 2016r.

opiekun SKO Małgorzata Warzecha

Wyświetleń: 2676
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne