Moja przygoda z książką
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Moja przygoda z książką
11 Listopad 2015

 „ MOJA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ”

     W roku szkolnym 2015/2016 dzieci z oddziałów zerowych i uczniowie klas I - III naszej szkoły wezmą udział w innowacji pedagogicznej pt. „ Moja przygoda z książką”. Działania będą prowadzone przez nauczycieli oddziałów zerowych, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlicy oraz nauczyciela biblioteki szkolnej w okresie od 01.10.2015 r. do 31.05.2016 r.,  na większości zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych oraz zajęć w bibliotece. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą utrwalały i rozszerzały treści podstawy programowej z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
    Innowacja pedagogiczna ma na celu zaproponowanie nowych metod pracy dydaktycznej przez zespół nauczycieli. Jej głównym celem jest rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką jako źródłem wiedzy i przyjemności. Zajęcia prowadzone będą w zabawowej formie, mają na celu zwiększyć zainteresowania, uzdolnienia dzieci z oddziałów zerowych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej do pracy twórczej wykorzystując różnorodną literaturę dziecięcą. Dodatkowo innowacja rozszerzy program nauczania I etapu edukacyjnego o treści związane z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych, doprowadzi do wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się, korzystania z różnych źródeł informacji.

 
mgr  Małgorzata Król

Wyświetleń: 2484
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne