Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole
23 Wrzesień 2015

Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole

      W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole będzie realizowany program: "Mądrze rozwiązujmy konflikty". Program jest przeznaczony dla klas I-III gimnazjum. Głównym celem programu jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej  oraz uczenie młodzieży  rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy - poprzez  rozmowy, dialog  prowadzący do porozumienia. Temu właśnie służy procedura  mediacyjna, dzięki której  młody człowiek potrafi ocenić granice wolności, ...

Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole

      W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole będzie realizowany program: "Mądrze rozwiązujmy konflikty". Program jest przeznaczony dla klas I-III gimnazjum. Głównym celem programu jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej  oraz uczenie młodzieży  rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy - poprzez  rozmowy, dialog  prowadzący do porozumienia. Temu właśnie służy procedura  mediacyjna, dzięki której  młody człowiek potrafi ocenić granice wolności, wypracować sposób w jaki osiągnąć można swój cel, jak wyznaczyć i realizować swoje potrzeby oraz jak godzić je z wolnością i potrzebami innych osób. Udział w mediacji uczy też brania odpowiedzialności za swoje czyny i podjęte decyzje, co  uświadomi młodemu człowiekowi jego podmiotowość w rozwiązywaniu konfliktu.
      Samodzielne rozwiązywanie konfliktów przez uczniów, poprzez rozmowy i zawieranie porozumienia, jest również ważne dla nauczycieli, którzy mogą skorzystać z twórczej wyobraźni młodzieży i jej konkretnych pomysłów, co może w znaczny sposób przyczynić się do skutecznego zapobiegania przemocy fizycznej i psychicznej w środowisku szkolnym.
        W ramach  programu planuje się spotkania edukacyjne dot. m. in.  podstawowych zagadnień z zakresu prawa, anatomii i psychologii konfliktu, sprawiedliwości naprawczej i mediacji, metod radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i przestrzegania norm moralnych.
       Spośród chętnych uczniów zostanie wybrana grupa, która weźmie udział w szkoleniu warsztatowym, przygotowującym do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych w szkole. Warsztaty odbędą się w ramach projektu "Jak być wolnym od uzależnień" realizowanego przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Obejmuje ono 20 godzin dydaktycznych treningu mediacyjnego oraz 4 godziny dydaktyczne praktyki w prowadzeniu mediacji rówieśniczych. Warsztaty psychoeduakcyjne składają się z krótkich mini komentarzy dotyczących tematyki mediacji, symulacji sytuacji konfliktowych, scenek i dramy. Uczniowie Ci zostaną przygotowani do tego, by w przyszłości pomagać swoim kolegom dochodzić do porozumienia w ewentualnych sporach i przejmować przez nich  odpowiedzialność za to porozumienie.
       Podczas trwania programu odbędzie się również konkurs literacki pt. „Czy mediacja rówieśnicza może przeciwdziałać przemocy w szkole” oraz konkurs plastyczny pt. „Mediacje – spokój, harmonia, zgoda”.

Oczekiwane rezultaty wdrożenia programu:
•    Wprowadzenie do pracy z wychowankami metody mediacji rówieśniczej.
•    Rozwinięcie umiejętności wychowanków w zakresie rozwiązywania konfliktów.
•    Rozwinięcie umiejętności komunikacji.
•    Kształtowanie postawy tolerancji i sytemu wartości wychowanków.

Termin realizacji warsztatów: 26 września, 3 października

mgr Alina Górszczyk

Wyświetleń: 3091
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne