Koło polonistyczne
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Koło polonistyczne
12 Marzec 2012

Koło polonistyczne dla klas 4-6

Cele
• rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnych, ponadprogramowych tekstów kultury,
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych – doskonalenie umiejętności dokonywania samodzielnej analizy i interpretacji utworu literackiego,
• rozwijanie i doskonalenie sztuki pisania różnych gatunków literackich, i form wypowiedzi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawność interpunkcyjną i ortograficzną,
• wpajanie uczniom dbałości o kulturę żywego słowa,
• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się z innymi i wyrażania swojego zdania w odpowiedni sposób,
• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
• przygotowanie uczniów do konkursów polonistycznych (konkursów wiedzy, recytatorskich i innych),
• przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej.

Metody:
• dyskusja,
• burza mózgów,
• elementy inscenizacji, scenki dramatyczne, odgrywanie ról,
• gry dydaktyczne,
• konkurs,
• ekspresja plastyczna.

Formy:
• praca w grupach,
• praca indywidualna.

Ćwiczenia:
• emisji głosu,
• właściwego zachowania na scenie,
• ortograficzno – interpunkcyjne,
• słownikowo – frazeologiczne,
• gramatyczno – stylistyczne,
• kompozycyjne,
• redakcyjne.

 mgr Ewa Zelek

Koło polonistyczne dla uczniów gimanzjum

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.”

Zajęcia koła polonistycznego organizowane są dla uczniów  gimnazjum w celu przygotowania do Małopolskiego Konkursu Polonistycznego.  Na cotygodniowych spotkaniach rozwijane są  zdolności   i zainteresowania uczniów, wspierane są  ich działania  w poszerzaniu wiadomości i umiejętności   w  celu przekonania o konieczności rozwoju oraz samodzielnej pracy samokształceniowej. Gimnazjaliści  inspirowani są poprzez odpowiednio dobrane metody  i treści  do twórczego i oryginalnego myślenia oraz wypisywania się w różnych formach wypowiedzi. Miłośnicy języka ojczystego zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w wymianie myśli i poglądów na temat utworów konkursowych na stronie internetowej „Forum uczestników małopolskiego konkursu z języka polskiego".

                                                  
Cele ogólne zajęć
Głównym celem programu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.


Cele szczególowe
1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.
2.Rozwijanie wyobraźni, pamięci, wrażliwości estetycznej, zdolności do koncentracji uwagi, inwencji twórczej.
3.Realizacja zadań o charakterze interdyscyplinarnym.
4.Korzystanie z różnych źródeł wiedzy( Internet, encyklopedie multimedialne)-poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji.
5.Kształtowanie sprawności językowej w mowie i piśmie.
6.Rozbudzanie motywacji czytania, umiejętności odbioru różnych tekstów kultury.
7.Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy dostrzegającego wartości humanistyczne, artystyczne, społeczne zawarte w utworach literackich, spektaklach teatralnych, filmach, słuchowiskach.
8.Wykształcenie sprawności myślenia, spostrzegawczości, umiejętności obserwowania rozmaitych zjawisk, ich analizy i opisu, porównywania klasyfikowania, kojarzenia, wnioskowania, rozumowania, uogólniania, poszukiwania analogii.
9.Pogłębianie ogólnej wiedzy o człowieku, życiu, kulturze, szczególnie o literaturze i języku, aby zrozumieć siebie i innych ludzi oraz otaczającą nas rzeczywistość.
10.Wspieranie samodzielnego opracowywania zagadnień.
11. Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, niezależności w myśleniu i działaniu, ekspresji literackiej.
12.Doskonalenie samodzielnej pracy ucznia.
13.Wyposażenie uczniów w rozległą wiedzę.

Wszystkim uczestnikom spotkań z literaturą życzymy sukcesu w konkursie!


Poloniści

 

Wyświetleń: 1071
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne