Jak przebiega mediacja?
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Jak przebiega mediacja?
07 Marzec 2016

Jak przebiega mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów (przez niektórych nazywana instytucją), która posiada swoją dynamikę i przebiega według pewnych kroków. Poniższy model jest jednym z wielu, według których postępują mediatorzy.

Po zgłoszeniu sprawy do mediatora kontaktuje się on ze stronami i umawia na oddzielne spotkania wstępne. W ich trakcie informuje strony o mediacji i jej zasadach oraz odbiera dobrowolną zgodę na udział w mediacji od uczestników. Podczas pierwszego indywidualnego spotkania jest również okazja, aby strony poinformowały mediatora na czym polega konflikt, jak przebiegał, jakie są jego skutki, itp.

Jeśli wszystkie strony wyrażą zgodę mediator organizuje wspólne posiedzenie mediacyjne, podczas którego pomaga stronom negocjować ich propozycje aż do momentu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania lub innego zakończenia mediacji np.: rezygnacji jednej ze stron.

W przypadku znalezienia rozwiązań mediator spisuje porozumienie w formie tzw. ugody mediacyjnej. Z mediacji sporządza się również sprawozdanie, w którym umieszcza się informacje o stronach mediacji, mediatorach prowadzących sprawę, datach spotkań i wyniku mediacji. Nie wpisuje się żadnych innych informacji.

Wyświetleń: 2821
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne