Innowacja w nauczaniu języków obcych
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Innowacja w nauczaniu języków obcych
05 Lipiec 2018
W roku szkolnym 2017/2018 prowadzona była innowacja w nauczaniu języków obcych: „Mamo! Tato! To nic trudnego, ucz się ze mną języka obcego” koordynowana przez nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego: Renatę Włodarczyk, Renatę Szewczyk, Renatę Fraczek, Małgorzatę Krawczyk i Monikę Czachurską-Kotas.

       Innowacja uwzględniała założenia obowiązującej podstawy programowej do nauki języków obcych i kierowana była do uczniów szkoły podstawowej oraz ich rodziców i opiekunów. Miała na celu wzbogacenie zasobu słownictwa oraz funkcji językowych ułatwiających skuteczne porozumiewanie  się w języku obcym.  Założeniem innowacji była także wspólna nauka rodzica i dziecka, co niewątpliwie miało wpływ na budowanie odpowiednich relacji rodzinnych. Ponadto ułatwiało monitorowanie przez rodziców postępów dziecka w nauce języka obcego.
       Biorący udział w innowacji mogli korzystać ze słowników internetowych lub  platformy  Insta. Ling –skuteczna nauka słówek. Narzędzia te nie tylko wspomagały naukę słówek z języka niemieckiego i angielskiego ale również doskonaliły umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
       Efektem końcowym innowacji były potyczki rodzinne z językiem obcym, które odbyły się 25 maja 2018 r. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami przystąpili do rozwiązywania testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego i niemieckiego. W formie zabawy można było porównać swoje umiejętności językowe z rówieśnikami. W trakcie spotkania uczestnicy mogli także obejrzeć prezentację multimedialną związaną z krajami anglojęzycznymi oraz wysłuchać prelekcji na temat skutecznej nauki języków obcych.
       Warto podkreślić, że wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ich rodziców i opiekunów, co pozwala na stwierdzenie, że cele przeprowadzonych działań innowacyjnych zostały osiągnięte.

 
mgr Renata Włodarczyk

Galeria zdjęć:
Wyświetleń: 3218
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne