I miejsce w Konkursie o Mediacjach
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
I miejsce w Konkursie o Mediacjach
03 Maj 2014

I miejsce w Konkursie o Mediacjach

       Mediacja to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku. 11 kwietnia 2014 reprezentacja Gimnazjum Zespołu Szkół w Mordarce w składzie Julia  Niemiec oraz Patryk Lupa zajęła I miejsce w V edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Mediacjach. Konkurs organizowany jest przez Fundację Ostoja i Katolicką Szkołę Podstawową w Nowym Sączu. Młodzież entuzjastycznie odniosła się do idei rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu mediacji. Wykazała sporą wiedzą na ten temat.

 I miejsce w Konkursie o Mediacjach

       Szkoła jest miejscem, gdzie spotykają się osoby pochodzące z różnych środowisk, kultur rodzinnych, wychowanych w różnych tradycjach i atmosferze. Wśród tej różnorodności osobowości ważne jest, aby znaleźć swoje miejsce i nauczyć się współistnieć z ludźmi, pomimo dzielących barier. Jednakże proces budowania wspólnoty nie jest wcale łatwy. Ścieranie się różnic często powoduje konflikty.
       Mediacja to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.
       11 kwietnia 2014 reprezentacja Gimnazjum Zespołu Szkół w Mordarce w składzie Julia  Niemiec oraz Patryk Lupa zajęła I miejsce w V edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Mediacjach. Konkurs organizowany jest przez Fundację Ostoja i Katolicką Szkołę Podstawową w Nowym Sączu. Młodzież entuzjastycznie odniosła się do idei rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu mediacji. Wykazała sporą wiedzą na ten temat. 
        Szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzie spędzają większość czasu. Zdobywają tam nie tylko wiedzę, uczą się także wielu zachowań, kształtują własne relacje z drugim człowiekiem. Coraz częściej jednak szkoła staje się również miejscem rywalizacji, która nie zawsze przyjmuje właściwy wymiar. Sukcesy i niepowodzenia szkolne wywołują wiele negatywnych uczuć, takich jak: zazdrość, chęć zemsty, odwetu, niechęć do drugiej osoby. To powoduje, że młodzież zachowuje się wobec siebie wrogo. Dochodzi do kłótni, obmowy, wyśmiewania, złośliwości. Występuje gwałtowność, agresja, a konflikty są rozwiązywane za pomocą przemocy. Nie ulega wątpliwości, że należy wyjść naprzeciw bezradności młodych ludzi wobec trudności i konfliktów, w jakie popadają. Powinniśmy pokazać im, że konflikty można rozwiązywać w inny sposób, niż to czynią. Aby to zrobić - trzeba przede wszystkim pomóc im zrozumieć przyczyny własnego zachowania i przedstawić jego negatywne skutki dla pokrzywdzonego. Nieocenionym narzędziem może się tu okazać metoda mediacji.
       W naszej szkole wdrażany będzie program: „Rozwiązuję spory bez przemocy”.  Celem programu jest m.in. przejęcie odpowiedzialności wychowanków za własne postępowanie, kształtowanie postaw moralnych, rozwijanie umiejętności komunikacji. Od kwietnia funkcjonuje Szkolny Klub Mediatora, w którym to sami uczniowie wcześniej przeszkoleni, przy aktywnym wsparciu nauczycieli, będą rozwiązywali konflikty prowadząc mediacje rówieśnicze. Mediatorami są uczniowie-wolontariusze. Są to osoby cieszące się zaufaniem wśród rówieśników, niezaangażowani bezpośrednio w spór, bezstronni, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Ich zadaniem jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań.

mgr Alina Górszczyk

Wyświetleń: 977
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne