Historia szkoły
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Historia szkoły
27 Kwiecień 2012

Historia Szkoły

Kalendarium

 1929/1930 r. - utworzenie dwóch klas w domu Pana Ślazyka na Sarczynie

1931 rok  - przeniesienie szkoły do domu Pana Michała Wątroby

1935/1936 r.- pierwsze kroki organizacyjne mające na celu stworzenie w Mordarce samodzielnej szkoły

24 IX 1939 r. - rozpoczęcie nauki w Mordarce

1940/1941 r.- wynajęcie Sali lekcyjnej w domu u Pana Abrama z powodu wzrastającej liczby uczniów

1942/1943 r.- przekazanie przez Niemców na cele szkolne budynku Karczmy wraz z dwoma morgami ziemi,  remont budynku  i oddanie do użytku dwóch sal lekcyjnych oraz  mieszkania  dla kierownictwa

1945 rok - powołanie Komitetu Budowy Szkoły

1945 rok  - objęcie stanowiska kierownika szkoły przez Władysława Czechowskiego

11 VI 1947 r. - wycieczka uczniów do Krakowa w celu obejrzenie I polskiego , powojennego filmu „Zakazane piosenki”

1948 rok - wycieczka uczniów do Nowego Sącza, na Jaworz, Łysą Górę, Jabłoniec

V 1950 rok - wycieczka uczniów na Targi Poznańskie i do Krakowa

IV 1952 rok - podłączenie telefonu w budynku szkolnym

20 XI 1955 r. - uroczyste oddanie do użytku nowej szkoły

9 I 1956 rok - rozpoczęcie nauki w nowym budynku szkoły

1956 rok - utworzenie filii szkoły w Mordarce  na Podjabłońcu 4 klasy, 40 uczniów, kierownik – Zofia Szumilas

17 I 1956 r.- zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych

1958 rok - utworzenie filii szkolnej na Sarczynie ( Izba u Pana Józefa Włodarczyka), 3 oddziały, 38 uczniów, nauczycielka – Teresa Zboś

1959 rok - włączenie po raz I przez ministerstwo trzech dni rekolekcji do okresu ferii

16 IX 1961 r. - tragiczna śmierć Jana Szewczyka przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły w Mordarce

SKŁAD KOMIETEU BUDOWY SZKOŁY W MORDARCE:

1. Józef Jasica
2. Stanisław Jasica
3. Stanisław Kołdras
4. Józef Ryś
5. Józef Stanisz
6. Jan Szewczyk
7. Jan Twaróg
8. Władysław Czechowski ( z Urzędu jako kierownik Szkoły)


23 XI 1963 r.- zakończenie remontu w starym budynku szkoły,urządzenie świetlicy razem ze sceną

1969 rok - ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Mordarce otrzymuje imię Stanisława Wyspiańskiego

1973 rok - objęcie posady dyrektora szkoły przez Stanisława Włodarczyka

1985 rok - doprowadzenie wody ze źródeł Łysej Góry oraz  dobudowanie nowego skrzydła szkoły

1993 rok - objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Danutę Bulanda

1994 rok - oddanie do użytku nowego skrzydła budynku szkolnego

25 I 1996 r. - rocznica 60- lecia usamodzielnienia się szkoły w Mordarce  i 40 – lecie oddania nowego budynku

25 II 1996 r.- poświęcenie i przekazanie sztandaru szkoły

2002 rok - powstanie Zespołu Szkół w Mordarce im. Stanisława  Wyspiańskiego

14 X 2004 r.- oddanie do użytku hali sportowej, siłowni, nowych obszernych szatni, magazynu na sprzęt sportowy i dodatkowych sal lekcyjnych , na które zostało zaadaptowane poddasze

17 X 2004 r. - Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców i Dziewcząt ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Limanowa

2005/2006 r. - oddanie do użytku nowoczesnej pracowni multimedialnej służącej do nauki języków obcych
                      - 70 rocznica usamodzielnienia się szkoły
                      - 50 rocznica oddania do użytku nowego budynku szkolnego
                      - 10 rocznica poświęcenia sztandaru


17 V 2006 rok - V miejsko- gminny konkurs ortograficzny w Mordarce

2006 rok - realizacja programu „Młodzi w przejrzystej Polsce”

2007/2008 - wygranie projektu z zakresu edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski pod hasłem „Wehikułem czasu do Średniowiecznego Krakowa”

7 VI 2010 rok - otrzymanie przez szkołę certyfikatu Civis et Patria

2010/2011 -wyposażenie sali nr 5 w szafki dla uczniów
 
2011/2012     - wzbogacenie sali o nowe komputery
                       - uruchomienie strony internetowej www.zsmordarka.pl
                       - wyposażenie i remont kuchni 
                       - wyposażenie sali lekcyjnej w tablicę multimedialną
                       - wyposażenie sal nr 10, 11 w szafki dla uczniów
                       - utworzenie sali lekcyjnej nr 17

4 VI 2012 - otrzymanie przez szkołę tytułu: "Złotej Szkoły"

VIII 2012 rok - odejście ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół  w Mordarce Danuty Bulanda

2012/2013    - remont sali nr 1 oraz klatki schodowej
                      - adaptacja pomieszczeń 38 i 39 na salę dla oddziału przedszkolnego
                      - remont sali nr 44 i przystosowanie do warunków świetlicy
                               
IX 2012 -  objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr Pawła Ciułę   
                               
 

Wyświetleń: 1105
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne