Doradztwo zawodowe
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Doradztwo zawodowe
25 Listopad 2012

Doradztwo Zawodowe w naszej szkole.

              
        W sytuacji  dużego bezrobocia w Polsce, a także groźby przedłużania  się kryzysu gospodarczego pomoc doradców zawodowych powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Ważnym  elementem systemu edukacji, w tym głównie systemu edukacji zawodowej, staje się wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka.  Coraz częściej, bowiem będzie on zmuszony do wielokrotnego zmieniania zawodu, uzupełniania kwalifikacji oraz poszukiwania pracy.

        Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu doradztwa zawodowego, który zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodu oferowanego przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatom, ale umożliwienie  rozwijania u uczniów świadomości własnych uzdolnień,  posiadanych umiejętności,  kwalifikacji i zainteresowań - w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym.
       
       Ponadto tworzony system doradztwa winien zapewnić poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy,  podejmowania decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.

       Wreszcie powinien stworzyć możliwości kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom.
      
       W  naszej szkole, podobnie jak i w innych gimnazjach, zadania z „ Doradztwa Zawodowego” prowadzone są przez społecznych doradców – powołanych spośród nauczycieli. To oni koordynują zadania, w realizację których włączają się: pedagog, wychowawcy, bibliotekarz, a także nauczyciele wybranych przedmiotów. Korzystamy także ze współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej.

       Co roku do naszej szkoły zapraszamy doradców zawodowych z PUP, którzy  prowadzą warsztaty związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Uczniowie są zawsze bardzo zadowoleni z udziału w proponowanych warsztatach. Dzięki praktycznemu charakterowi zajęć oraz otwartości prowadzących, warsztaty te stanowią cenną pomoc w planowaniu indywidualnych karier edukacyjno-zawodowych naszych uczniów. W ramach tych zajęć uczniowie uzyskują odpowiedni zestaw informacji umożliwiający im podejmowanie skutecznych decyzji. Oprócz warstwy psychologicznej, odnoszącej się do technik samopoznania i samoopisu, szczególnie cenne są informacje i ćwiczenia, które poruszają sferę emocjonalną uczniów, a odnoszą się bezpośrednio do problematyki bezrobocia. Warsztaty wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, zwłaszcza w zmieniającej się sytuacji kraju i rosnącego bezrobocia, przybliżają bowiem uczniom strategię, poprzez stymulację własnej aktywności, racjonalnego planowania kariery zawodowej. Prowadzone zajęcia stanowią ciekawy przykład działań w obszarze profilaktyki bezrobocia. Pozwalają bowiem uczniom uzyskać uniwersalne umiejętności realistycznego wyboru zawodu, które w przyszłości będą mogli wykorzystywać podczas sterowania swoją indywidualną karierą zawodową.

       Umożliwiając zainteresowanym wgląd w działania z zakresu doradztwa  umieszczamy w tym miejscu  dokumenty,  informacje, zdjęcia czy też prezentacje. Chętnych do włączenia się w realizację zadań zapraszamy do współpracy.


mgr Kazimiera Biernat
społeczny doradca zawodowy

Harmonogram pracy na rok szkolny 2014/15

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Jak zaplanować ścieżkę kariery zawodowej - prezentacja

Decyzja należy do Ciebie! - artykuł

Szkolna baza informacji z zakresu doradztwa zawodowego - artykuł

Mój rozwój zawodowy - prezentacja

 

 

Wyświetleń: 989
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne