Ogłoszenia - rok szkolny 2016/17
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Ogłoszenia - rok szkolny 2016/17
25 Czerwiec 2012

Ogłoszenia dla rodziców - rok szkolny 2017/18

 

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo


       W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizujemy  projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa , którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy.

W szkole zostały  przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostały dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Analiza ta była bardzo ważna i miała  istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczył priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

W listopadzie 2017 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu, które miało na celu wypracowanie kompleksowego systemu działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.

Mając na uwadze konieczność kształtowania wśród uczniów właściwych postaw prozdrowotnych związanych z promowaniem zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie, higienę osobistą i higienę otoczenia, aktywność fizyczną oraz bezpieczeństwo nasza szkoła podjęła się realizacji wielu działań, których celem było rozwiązanie zaplanowanych problemów priorytetowych.

Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - www.malopolska.policja.gov.pl

 

 

 -----------------------------------------------

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

       Szanowni Rodzice! Dyrekcja Zespołu Szkół w Mordarce ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej   na rok szkolny 2018/2019. Zapisy prowadzone będą  w  dniach od  01 marca  do 16 marca 2018r. w godzinach od 8.00-15.30  w sekretariacie szkoły.  Prosimy o przyniesienie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka i nr PESEL. Obowiązek podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej dotyczy dzieci siedmioletnich urodzonych w roku 2011r. a w oddziale  przedszkolnym dzieci sześcioletnich urodzonych  w 2012r. Będą również prowadzone zapisy dla dzieci w wieku 3-5 lat, które maja prawo do korzystania z wychowanie przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.    Uprzejmie prosimy Państwa o dopełnienie obowiązku zapisu dziecka do  szkoły i  oddziału przedszkolnego.

 

-----------------------------------------------

 

 

 Ogólne warunki ubezpieczenia NNW


Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

 

-----------------------------------------------

 

 Bezpieczeństwo w sieci

       Wraz z rozwojem mediów elektronicznych i wzrostem ich popularności pojawiło się wiele zagrożeń w świecie wirtualnym. Aby uniknąć tych zagrożeń proponujemy Państwu artykuł Bezpieczeństwo w sieci.

 

-----------------------------------------------

 

Spotkanie z rodzicami

W dniu 26 września 2017r o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami
Przebieg spotkania
1. Przemówienie dyrektora szkoły:
a. podsumowanie pracy szkoły za rok 2016/2017
b. priorytety na rok 2017/2018
c. sprawy bieżące
2. Prelekcja przedstawiciela policji.
3. Spotkanie z wychowawcami
a. wybór trójki klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców w tajnym głosowaniu,
b. zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania
c. zapoznanie z planem pracy wychowawcy klasowego
d. zapoznanie z tematyką godzin WDŻ
e. realizacja projektów w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.
f. przypomnienie zasad działania dziennika elektronicznego
g. sprawy klasowe

 

 

Wyświetleń: 1094
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne