Empatyczny rodzic- Empatyczne dziecko
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Empatyczny rodzic- Empatyczne dziecko
03 Maj 2016

Empatyczny rodzic- Empatyczne dziecko

       Jak budować kontakt z dzieckiem poprzez rozmowę? Co mówić, a czego unikać w komunikacji? Jak nawiązać porozumienie, gdy dziecko się złości, a jak rozmawiać, gdy sami jesteśmy w emocjach? Jak formułować prośby, żeby dziecko je usłyszało? Co stosować zamiast kar i nagród? Na te pytania starała się odpowiedzieć Pani mgr Halina Czerwińska- pedagog, psychoedukator, mediator, która w drugim półroczu przeprowadziła w naszej szkole cykl warsztatów profilaktycznych.

Empatyczny rodzic- Empatyczne dziecko

       Jak budować kontakt z dzieckiem poprzez rozmowę? Co mówić, a czego unikać w komunikacji? Jak nawiązać porozumienie, gdy dziecko się złości, a jak rozmawiać, gdy sami jesteśmy w emocjach? Jak formułować prośby, żeby dziecko je usłyszało? Co stosować zamiast kar i nagród? Na te pytania starała się odpowiedzieć Pani mgr Halina Czerwińska- pedagog, psychoedukator, mediator, która w drugim półroczu przeprowadziła w naszej szkole cykl warsztatów profilaktycznych.

       Tematem spotkania dla rodziców było praktykowanie umiejętności empatycznego słuchania w sytuacjach codziennych oraz w sytuacji różnicy zdań; praktykowanie odróżniania reakcji empatycznych od udzielania rad, pocieszania, psychologizowania czy załatwiania sprawy za drugą osobę.

       Celem zajęć warsztatowych dla uczniów było z kolei : obiektywne ocenianie zachowania swojego i innych, podejmowanie działań zmierzających do naprawy swojego ewentualnie nieodpowiedniego zachowania wobec innych, uświadomienie sobie wpływu zachowania i działania ludzi na nastrój i samopoczucie innych.Podczas spotkań uczniowie klas II a, II b i VI uczyli się rozpoznawać emocje swoje i innych, a także poznali akceptowane społecznie sposoby radzenia sobie z emocjami trudnymi. Dowiedzieli się, że nie ma złych emocji. Poznali znaczenie słowa empatia.

       Życzliwy stosunek do  drugiego człowieka,  postrzeganie go jako  wartości samej w sobie oraz promowanie pozytywnych zachowań mogą  zaprocentować  efektywną , pozbawioną agresji komunikacją. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone warsztaty wpłyną na poprawę komunikacji i budowanie pozytywnych relacji rodzic-uczeń, uczeń-uczeń.

mgr Alina Górszczyk - pedagog szkolny

Wyświetleń: 1174
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne