Grono pedagogiczne 2012/2013
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje

Nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013

1. mgr Ciuła Paweł - dyrektor szkoły, biologia, chemia 
2. mgr Abram Stanisława -  wicedyrektor szkoły,  język polski 
3. mgr Biedroń Wiesława -  biologia, chemia
4. mgr Biernat Kazimiera -  historia, wos 
5. mgr Bulanda Maria -  wychowanie przedszkolne 
6. mgr Burkowicz Marzena -  opiekun swietlicy 
7. mgr Ryś Barbara  - wychowanie przedszkolne
8. mgr Kindlik Magdalena -  wychowanie fizyczne 
9. mgr Dunikowska Małgorzata -  matematyka 
10. lic. Frączek Renata -  język angielski 
11. mgr Górszczyk Alina - pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
12. mgr Stanisz Karol - przyroda, geografia 
13. mgr Jurowicz Halina - edukacja wczesnoszkolna
14. mgr Kasprzyk-Dudek Marzena -  muzyka, zajęcia artystyczne
15. mgr Klimek Barbara -  nauczanie indywidualne 
16. mgr Kolawa Emilia -  bibliotekarz 
17. mgr Król Małgorzata -  edukacja wczesnoszkolna
18. lic. Strug Katarzyna -   opiekun świetlicy 
19. mgr Krawczyk Małgorzata -  język niemiecki 
20. mgr Mamak Wiesław -  plastyka, informatyka, technika 
21. mgr Matyasik Kazimiera -  edukacja wczesnoszkolna 
22. mgr Młynarczyk Barbara -  wychowanie przedszkolne 
23. mgr Odziomek Edyta -  język polski, wychowanie do życia w rodzinie 
24. inż. Radziechowski Grzegorz -  fizyka, wychowanie fizyczne 
25. ks. mgr Stabrawa Zbigniew -  religia 
26. mgr Szewczyk Renata -  język angielski 
27. mgr Tomaszek Ewa -  edukacja wczesnoszkolna 
28. mgr Trela Krystyna -  opiekun świetlicy- na urlopie wych.
29. mgr Trojanowska Elżbieta -  religia 
30. mgr Warzecha Małgorzata -  matematyka
31. mgr Włodarczyk Renata -  język angielski 
32. mgr Wojcieszczak Barbara - historia- na urlopie wych.
33. mgr Zelek Ewa -  język polski, logopeda 
34. mgr Zelek Janusz-  wychowanie fizyczne